WTA tournament in Tokyo cancelled

WTA tournament in Tokyo cancelled